+90 (482) 312 14 14
info@ozeldamlakoleji.com

Özellikler

  • Yabancı Dilİngilizce
  • Eğitim Süresi09:00 - 16:30
  • Eğitim DiliTürkçe
  • BeslenmeÖğle Yemeği
‘Öğrencilerimizin yetişkin hayatlarını şekillendirecek kariyer tercihlerini beraber belirliyoruz.’

Lise eğitimi öğrencinin kendini daha iyi tanıması,hedeflerini net bir biçimde tespit edip planlı bir şekilde ihtiyaçlarını belirleyerek amaca doğru ilerlemesi sürecidir.

Kolejimiz de 9. Ve 10. sınıf tüm branş derslerinin alındığı ortak yıllardır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçer. Böylelikle bilinçli ve kendilerinden emin bir şekilde kariyer planlamalarını yaparak üniversiteye doğru yola çıkarlar. Öğrencilerimizin tercihleri esas alınarak uygulanan stajları meslek seçimlerini belirlemede önemli bir rol oynar.

Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra; farklı ilgi alanlarına göre yapılandırılmış, çok geniş bir yelpazedeki sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine de yönlendirilmektedir.

YABANCI DİL

İngilizce programımızın amacı, İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümümüz, okuldaki eğitim-öğretim programlarının bütünleyici bir parçasıdır. Tüm öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal ve davranışsal gelişim alanlarında kendi bireysel özelliklerini tanıma ve geliştirmelerine yönelik programlar hazırlar ve uygular.

Bölümümüz, gençlerin ilgi, yetenek ve değerlerini tanımaları için çalışmalar yapar; üniversite ve meslek tanıtım etkinlikleri düzenler. Bu çalışmalardan elde edilen veriler, öğrencilerin meslek ve üniversite seçimlerine ışık tutar.

Bölümümüz, öğrencilerle yapılan çalışmalar hakkında velilere geri bildirimler verir. Ayrıca velilere yönelik çeşitli seminer ve grup çalışmaları düzenler.
Kasım YAVUKLU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

100. Yıl Üniversitesi Mezunu

Adnan EFE

Matematik Öğretmeni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu

Atlas TİRYAKİ

Biyoloji Öğretmeni

Batman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu

Sidal ERDEM KILIÇ

Fizik Öğretmeni

Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunu

Rıdvan BAĞIŞ

Tarih Öğretmeni

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunu

Pınar KELEŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Sabri ARSLAN

İngilizce Öğretmeni

Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

Naim Hıdır MUNGAN

Coğrafya Öğretmeni

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Mehmet YUSUFOĞLU

Almanca Öğretmeni

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fak.İngilizce - Almanca Öğretmeni

Orhan KARABOĞA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunu

Sibel ATAŞ

Müzik Öğretmeni

Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Mezunu

Serdar KARATAY

Görsel Sanatlar Öğretmeni

100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu

Özlem ÖNER

Rehberlik Öğretmeni

Bingöl Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe Grubu Mezunu

Bingöl Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Mezunu(Çift Anadal)

Sercan BAHÇİVANCI

Psikolog

Nişantaşı Üniversitesi Mezunu

Abdurrahman ÇAKMAK

Rehberlik Öğretmeni

Cumhuriyet Üniversitesi Mezunu

Engin DEMİR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Yakın Doğu Üniversitesi Mezunu

Diğer Sınıflarımız