+90 (482) 312 14 14
info@ozeldamlakoleji.com

Özellikler

  • Yabancı Dilİngilizce
  • Eğitim Süresi09:00 - 16:30
  • Eğitim DiliTürkçe
  • BeslenmeÖğle Yemeği
‘Akademik içeriğin arttığı ortaokul yıllarında; öğrencilerimizi yakından tanıyıp, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destekleyerek öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştiriyoruz.’

Kolejimiz, bir taraftan öğrencilerini akademik, sosyal ve duygusal yönden geliştirirken diğer yandan ulusal ve uluslararası alanda modern çağın gerektirdiği tüm bilgi ve becerilere sahip olan etkin bireyler olarak yetiştirmektedir. Disiplinlerarası çalışmalarla gerçekleştirilen etkin öğrenme, her bireyin akademik potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak sağlar.

Öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir.’Severek öğrenmek’ öğrencimizde hedeflenen esas amaçtır. Derslerde bilginin kalıcı olmasına, kullanılmasına destek veren öğretim metotları kullanılır.

Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra farklı ilgi alanlarına göre yapılandırılmış, çok geniş yelpazedeki sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yönlendirilmektedir.

7.sınıftan itibaren ortaokul sonundaki ulusal sınavlara (LGS) hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Ezberden uzak; sosyal, sportif ve kültürel öğrenmeden taviz vermeden ‘öğrenme’ odaklı eğitim uygulamalarımızla öğrencilerimizin LGS’de üstün başarı göstermeleri hedeflenmektedir.

YABANCI DİL

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerimiz tarafından yürütülen İngilizce programı, öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik İngilizce becerilerini edinmelerini sağlayarak onları lise yıllarına hazırlayan, ilkokul ile lise arasında nitelikli bir köprü görevi görür.

5.sınıfta uygulanan İngilizce ağırlıklı programda, herhangi ders kaybı olmaksızın kolejimizde anasınıfından itibaren önemle uyguladığımız İngilizce öğretimi daha da geliştirilerek öğrencilerimizin dil becerilerinin pekiştirilmesi ve kalıcı olması sağlanır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Ortaokul, öğrencilerimiz için değişim ve geçiş dönemidir. Ergenlik döneminin yoğun olarak yaşanmaya başladığı bu dönem çocukluktan gençliğe geçişte bir köprüdür ve öğrenci açısından hassas bir şekilde yaşanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı, öncelikle öğrencilerin ilkokuldan ortaokula; daha sonra da ortaokuldan liseye geçerken yaşayacakları değişime kolay uyum sağlamaları hedefler. Gelişimsel rehberlik yaklaşımımız doğrultusunda sağladığımız bireysel, duygusal ve sosyal destek ile öğrencilerimiz ortaokula uyum sağlayıp liseye hazırlanırlar.

Öğrencilerimizin farkındalıklarını geliştirmeleri, ergenlik dönemini anlayıp yönetebilmeleri, olumlu benlik kavramına sahip olmaları, karar verme ve sorun çözme becerileri edinmeleri okul psikologumuz rehberliğindedir.

Programımız öğrencilerin, başarılarının önündeki engelleri görüp aşmalarını sağlar, çalışma alışkanlıkları ve öz disiplin gelişimi üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla lise hakkında bilgilendirilirler.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, ergenlik karmaşası yaşanan bu dönemde öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler ve atölye çalışmaları düzenler.

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Kolejimiz de, öğrencilerimizin kendi ilgi alanları, yetenekleri, karar verme becerileri, sanatsal ve sportif yatkınlıkları, kültürel alandaki ilgileri ve zihinsel faaliyetleri ile liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla öğrenci kulüpleri oluşturulmaktadır.

Kolejimiz, takım çalışmalarına büyük önem vermekte ve desteklemektedir. Öğrencilerimizin tümü kulüp çalışmalarına katılır.
Adnan EFE

Matematik Öğretmeni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu

Aygün KÜÇÜKSU

Türkçe Öğretmeni

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu

Mehmet YUSUFOĞLU

Almanca Öğretmeni

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fak.İngilizce - Almanca Öğretmeni

Rabia AKDAĞ

Fen Bilimleri Öğretmeni

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Murat Erdi SALIK

Drama Öğretmeni

100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu

Orhan KARABOĞA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunu

Sibel ATAŞ

Müzik Öğretmeni

Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Mezunu

Serdar KARATAY

Görsel Sanatlar Öğretmeni

100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu

Fatih ERCAN

Zeka Oyunları

Balıkesir Üniversitesi Mezunu

Ferhat ÖZER

Rehberlik Öğretmeni

Pamukkale Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Mezunu

Sercan BAHÇİVANCI

Psikolog

Nişantaşı Üniversitesi Mezunu

Hacer YILDIRIM

Fen Bilimleri Öğretmeni

9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Mezunu

Ali ERTUŞ

Türkçe Öğretmeni

Adnan Menderes Üniversitesi Mezunu

Şeyhmus AKAY

Matematik Öğretmeni

Siirt Üniversitesi Mezunu

Dilber GÜNEŞ

Görsel Sanatlar Öğretmeni

Atatürk Üniversitesi Mezunu

Gönül ÖZMEN

Fen Bilimleri Öğretmeni

Atatürk Üniversitesi Mezunu

Hasine PAKIR

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Mersin Üniversitesi Mezunu

Elif YAŞAR

Rehberlik Öğretmeni

İnönü Üniversitesi Mezunu

Ferit KARAMAN

Okul Müdürü - Nusaybin Şubesi

İstanbul Üniversitesi Mezunu

Sosyal Bilgiler

Diğer Sınıflarımız