+90 (482) 312 14 14
info@ozeldamlakoleji.com

Eğitim gezilerimizin amacı, her şeyin sanal ortama taşındığı bir dünyada;  çocukların dokunarak, doğal ortamında duyumsayarak, eleştirerek, eğlenerek, paylaşarak, gözlemleyerek öğrenmesine, kendisini ve çevresini keşfetmesine fırsat sunmaktır. Bu fırsatlar çocukların öğrenmeyi kısıtlayıcı bir görev olarak görmelerinden ziyade keyif aldıkları bir seyahat olarak algılamalarını sağlıyor.

Eğitim gezilerinin olumlu etkilerini sıralayacak olursak;

  • Geziler çocuklara; olayları kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçümlerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli beceriler kazandırır.

  • Geziler sayesinde genellikle okul ortamında devam ettirilen eğitimin farklı çevrelere taşınması, yeni yerler keşfedilmesi imkânı sağlar.

  • Öğrencilerin birçok duyu organı devreye girdiği için, daha sağlam ve unutulmayan bilgiler oluşturulur. Zekâ alanlarının gelişimine katkıda bulunur.

  • Bu zamana kadar aile ve okul içerisinde belirli kurallarla yaşantısını devam ettiren öğrenciler geziler sayesinde toplum kurallarıyla tanışma fırsatı bulur. Öğrencilerin bağımsızlığı adına toplum içinde yer almaları kendilerini bir birey olarak değerlendirmelerini sağlar ve özgüvenlerini olumlu yönde etkiler.

  • Okul ortamı dışında öğretmenleri ve arkadaşları ile beraber farklı etkileşimde bulunarak rutinin dışına çıkan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarının toplum içindeki davranışlarını izleme fırsatı edinirler.

  • Düzenlenen gezinin amacı hangi yönde olursa olsun arkadaşları ile beraber yeni deneyimler edinmek öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini, sosyalleşmelerini sağlar ve kalıcı izler bırakır.

  • Programlı gözlemlerle öğrencilerin doğru genellemelere ulaşmalarını, zihindeki bilgileri genişletip yeniden yapılandırmasını ve böylece daha doğru ve daha hızlı öğrenmesini sağlar.

Diğer Aktivitelerimiz