+90 (482) 312 14 14
info@ozeldamlakoleji.com

Bugünün dünyasında teknolojinin gelişmesiyle birçok dalda gelişmeler olmuştur. Bunlardan biri de robotik kodlamadır. Robotik kodlamanın en çok başarı sağladığı alanlardan birisi de okullardır. Birçok öğrenci hem yaratıcılık hem de üretilebilirlik açısından önemli noktalara gelmiştir.

Robotik kodlama her öğrencinin içinde soyut olan bir düşünceyi somut hale getirmek bağlamında kullanılan bir kodlama türüdür. Robotik kodlama sayesinde yazılan kodlarla birlikte robotun hareketlerini görebilir. Ve yapacağı çalışmaları bunun doğrultusunda geliştirebilir. Peki, robotik kodlama neden bu kadar önemlidir?

Öğrenciler robotik kodlamayla birçok farklı öğrenme yolunu da öğrenmiş olur. Bilemedikleri ve içinde barındırdığı tutkuları bu kodlama sayesinde açığa kavuşturur. Ve bu alanda geleceğin mimarları ve mühendisleri olurlar.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİNİN FAYDALARI

Problem Çözme Başarısı Sağlar. Teknolojinin gelişmesi çerçevesinde öğrencilerimiz robotik kodlama sayesinde yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini de geliştirebilmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri kodlamalarla birlikte robotun davranışlarına göre komut sisteminde değişiklik yapabilirler ve böylece robotun hangi komutla ne hareket yapacağını da önceden öğrenmiş olurlar.

Aşamalı Eğitim Verilir

Öğrencilerimiz robotik kodlama yaparken her şeyi aşama aşama öğrenir. Kullandıkları robotik kodlama programı sayesinde her şeyi gerçekçi bir şekilde görür ve bunun ölçüsünde çalışmalarını hızlandırır. Aldıkları bu aşamalı eğitim robotik kodlama eğitiminde dersin daha akıcı ve zevkli olmasını sağlar.

Kolejimiz de robotik kodlama her yaşta öğrenciye hitap ederek öğretilir. Bu aşamalar anasınıfın dan başlar, ilköğretim, lise, üniversite eğitimlerinin sonuna doğru devam eder. Tabi üniversite eğitimlerinin daha sonrası da bulunmaktadır. Örneğin anasınıfında ki bir öğrenciye kodlama öğretilirken robotik konsepti tanıtılır ve bu konsept sayesinde öğrenciler robotun hareketlerini görür ve kendi düşünce dünyasında bunları keşfeder, düşünce dünyasını bunu baz alarak geliştirir. Böylece dersler daha zevkli bir hal almış olur.

Rekabeti arttırır

Ayrıca sınıf içersinde robotik kodlama yapılırken öğrencilerimiz arasında yarışmalar düzenleyip dersi daha güzel bir hale getirebiliyoruz. Böylece öğrenciler birbirleriyle yarışma sürecine girmiş oluyor. Öğrencilerimiz yarışma sürecinde robotik kodlama eğitimi sayesinde derslere daha konsantre olup bu alanda başarı sağlıyorlar.

Derslere katılım düzeyini arttırır.

Öğrencilerimiz somut bir şey yaratma ve bunu yapmak için programladıkları eylemleri gerçekleştirme fırsatına sahip olurlar. Öğrenciler bu alandaki becerilerini birleştirerek teknolojik alanda önemli gelişmelerde sağlayabiliyorlar. Çünkü her öğrencinin dünyasında bir yaratıcı düşünce vardır. Bu sayede bunları gerçekleştirebilir. Öğrencilere, iyi olduklarını düşündükleri etkileşimli bir şeyler oluşturma fırsatı verildiğinde, katılım düzeyleri artıyor ve daha fazla bilgi ediniyorlar.

Diğer Aktivitelerimiz